Uppgift inför Arctic Circle Rally School :

"- Jag skulle vilja att varje ekipage ställer sig en genomtänkt fråga över hur dom på bästa sätt ska kunna förbättra sina resultat. Föraren lämnar ett och Co-drivern ett. Be dom sen att lämna sina förslag i ett kuverrt när dom kommer till kursen. Dom behöver inte namnge vem som har lämnat men alla ska lämna ett förslag. Det blir sen en intressant fråga att diskutera".

MVH
Staffan Parmander