RACING

Förberedande utbildning, för tillfällig licens avsedd för Is-racing.

OBS!  Endast för förare i VOC, samt Juniorer

Måndag  2004-02-23

Luleå Motorstadion / Näverberget

Kl. 18.30

Anmälan & info : Robert Niemi & Jenny Hapasari-Niemi

0923-670320  /  070-6079911  /  0922-50190,

Mats Öberg : mats.oberg@bredband.net

Kursansvarig / kursledare : Mats Öberg